Harriet, Birgitta, Ebba och Marianne

ILSKA: nio ord och nio rader

tärande
tårar

kokande
känslor

oönskad
omskakning
växande
vanmakt

explosion

O-du-din
eländiga
miserabla
äckliga
okapabla
bitchiga
formidabelt
umbärliga
pottsork
Inandning
stopp
tryckökning
stopp
ögonvidgning
stopp
ansiktsåtstramning
stopp
detonation

I L S K A 


LIVET
ÄR
FULLT
AV
FRUSTRATIONER
MEST
DESTRUKTIV  
ÄR 
ILSKAN 

TIO
NIO
ÅTTA
SJU
SEX
FEM
FÖRRRBAANNNADE
DJÄÄÄÄÄÄVVVLLAA
SKIIIIIIITTT ! ! ! 

Ilska

stiger
kokar
exploderar

avreagerande
lugnande

tystnad
tankar

summerat
upplyst

 

     

linje 7