Harriet, Anne, Birgitta, Ebba och Marianne

bjuder er några dikter

på slingrande temat ORM

 

ORMslingrarsigvidmittöravarthänvilld
uvadämnardugöranärdukommerditd
utänktdighardunågotviktigtattsägami
gjagväntarinätterochdagarnyfikenpr
ecissomdetmigbehagardetjagönska
rmigvilljaghöraalltannatärattkärleken
förstöraochaldrigattjagmeraklagarfö
rduärminegenälskadeORM

O R M dettalillaförhatligaslingranderinglande
förpestandefrånträdethängandesdinglande
sotsvartsmaragdgröntglimrande
iurskogensdjungelvimlande
mänsklighetenspinande
gjordeAdamochEvaförblindade
genomskenheligtleendeförbindande
tilldödskramandefödan
försvinnandeåterigrödan
ihopringlandesvajande
medkluventungavajande
fångadiflyktenavvakandeskytt
såldpåmarknadeniskymmandenatt
föraktadavallapåTellusvårjord
genomförhatligthandlande
värreänmord

OrmenNiklasslingrarraskttilllunc
hchansarriktigtuffttillLarssonssk
afferiindonesiensstoraannorlun
daaprestauranggammallamaa
nsessommaffiggourmetiskkala
smattyvärrroffarRonjaallttilllivsm
edellåtvaraalldelessäkerttelning
arnaargsintträterrutinmässigtte
mpo

Ormpåväggenomgräsetljudlöstslingrandepåjakt efterfödaseuppallanisomvetmedervarasmaskigt byteförenhungrigbesthanvillhafesthelstkalasapå enfetpaddaorörligtliggandeinväntarhansittoffers
omaningslöstnärmarsigsinsistasuckdenenesbrö
ddenandresdödvemkanklandraorm

linje 2