hämtat ur boken Lycka!

 

Jag är övertygad om att själva meningen med vårt liv är att vi ska sträva efter lycka. Det står klart.

Antingen man är religiös eller ej och vilken religion man än tillhör, så söker man någonting bättre i livet.

Jag anser alltså att hela rörelsen i livet går mot lyckan.

 

hans helighet  Dalai lama

 

tillbaka